Image1

Szkolenia

 • Szkolenia dla nauczycieli i studentów
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń w plenerze wraz z zaplanowanym celem/szczytem do zdobycia (w Karkonoszach lub górach Izerskich)

szkolenia.png
Przykłady tematyki szkoleń dla nauczycieli (szkół i przedszkoli):

 1. Dyscyplina w klasie. Nieinwazyjne metody budowania autorytetu nauczyciela.
 2. Godność w pracy nauczyciela. Radzenie sobie z manipulacją uczniów i rodziców.
 3. Przeciwdziałanie agresji i przemocy uczniów. Cyberprzemoc oraz radzenie sobie z uzależnieniem od Internetu i nowych technologii
 4. Życzliwość jako sposób budowania konstruktywnych relacji nauczyciela z uczniem.


Propozycje dla profilaktyki zachowań agresywnych w szkole

 1. Współpraca nauczyciela z rodzicami. Zasady komunikacji z rodzicami w warunkach trudnych (praca z rodzicem roszczeniowym i wycofanym z życia szkoły)
 2. Poszukiwanie satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela. Propozycje psychologii pozytywnej dla nauczycieli i ich uczniów
 3. Zasady prawidłowego wzmacniania i oceniania ucznia w procesie edukacyjnym i wychowawczym
 4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach: z dzieckiem impulsywnym, nieśmiałym i agresywnym
 5. Zarządzanie emocjami w zawodzie nauczyciela. Budowanie pozytywnej atmosfery w klasie opartej na współpracy nauczyciela z rodzicami i ich dziećmi
 6. Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela
 7. Mobbing i radzenie sobie z nękaniem psychicznym w szkole