Image1

Publikacje Zimoń-Dubowik Barbara od 2008

  • Zimoń-Dubowik B., i M. Gamian-Wilk (red), Oblicza tożsamości: Perspektywa interdyscyplinarna, Wrocław 2008, Wydawnictwo Naukowe DSW.

  • Zimoń-Dubowik B., Gamian-Wilk M., Szarmach-Nestorowicz I. Mobbing – psychologiczne mechanizmy utraty tożsamości zawodowej, w: B. Zimoń-Dubowik i M. Gamian-Wilk (red.) Oblicza tożsamości: Perspektywa interdyscyplinarna,; Wrocław 2008, Wydawnictwo Naukowe DSW, s.137-153.

  • Gamian-Wilk M., Zimoń-Dubowik B., Bierność jako strategia radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy, w: A. Keplinger (red.): Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne , Warszawa 2008: ENETEIA, s. 315-329.

  • Zimoń-Dubowik, B., Podmiotowość i sposób pojmowania siebie jako kategorie opisu godności człowieka. Perspektywa psychologiczna. Innowacje w Edukacji Akademickiej WSH Łódź, Tom VII, Nr 1, 2008, s.85-97.

  • Zimoń-Dubowik, B., Cieślik, A., Hierarchia w pracy zawodowej – kulturowe i psychologiczne aspekty relacji między przełożonym i podwładnym, w: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2010, Nr 2(50), s. 97-110.

  • Gamian-Wilk, M., Zimoń-Dubowik B. (red.) Current Psychology in Poland. Review of History and Challenges for the Future, Journal of Russian & East European Psychology, May-June 2012, Vol.50, No.3.

  • Gamian-Wilk, M., Zimoń-Dubowik B., Doliński D.(red.) Przestrzenie manipulacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.

  • Doliński, D., Gamian-Wilk, M., Zimoń-Dubowik, B., Badanie zjawisk związanych z wpływem społecznymi manipulacją, w: M. Gamian-Wilk,  B. Zimoń-Dubowik , D. Doliński (red.) Przestrzenie manipulacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.

  • Cieślik, A., Ligus, R., Szecówka-Nowak, M., Zamorska, B., Zimoń-Dubowik, B., Innowacyjny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli, Wrocław: 2013, Fundacja Edukacji Międzynarodowej

  • Zimoń-Dubowik, B., Szecówka-Nowak, M., Obrona przed manipulacją – poszukiwanie psychologicznego „układu odpornościowego”  (2014/2015, w druku)