Image1

Pomoc

Pomoc psychologiczna w formie wsparcia, która obejmuje przede wszystkim rozwiązanie konkretnego, aktualnego problemu (coaching)redlight.png

  • Terapia par małżeńskich – mediacje i rozwiązywanie konfliktów małżeńskich (trudności finansowe, wychowawcze, zdrada małżeńska, kryzysy małżeńskie)
  • Terapia indywidualna – niedyrektywna terapia zorientowana na wspieranie autonomii, samodzielności i podmiotowości (kryzysy rozwojowe, trudności zawodowe, radzenie sobie ze stresem, z emocjami, zaburzenia zachowania)

Informacje dodatkowe:

  • konsultacje planowane są na dziesięć pierwszych spotkań: spotkanie trwa 1.5 godziny w przypadku małżeństwa i 1 godzinę w kontakcie indywidualnym
  • istnieje możliwość konsultacji jednorazowej, w warunkach trudnych i „na życzenie” klienta
  • możliwość dojazdu do domu osób chorych
  • opinie eksperckie z zakresu nękania psychicznego w rodzinie,  diagnozowania staltingu oraz mobbingu